เมนูหลัก
บริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

 ★ ด้านการบริหารทั่วไป
 ★ ด้านการคลัง
 ★ ด้านงานช่าง
 ★ ด้านงานทะเบียนราษฏร์


ไปยังหน่วยงานต่างๆ
e-Learning

หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี
e-Learning
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
แผนผังหน่วยงาน
กองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางมาลี บัวหอม
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางพัชรา อุ้ยสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินฯ ปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพรรณี เกตุแก้ว
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทนี หาญประเสริฐ
ครู
Click ดูประวัติ
นางณฐมน ปัญทวาย
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวสายชล ประเสริฐ
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางนันท์นภัส บุญชัยศรี
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางอุษา ทิพวรรณ
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวสาริณี ผามี
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นายคำมูล คชาธาน
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางปิยวรรณ กองเมือง
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางพรศิลป์ เรือนจันทร์
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางดวงใจ แก้วสวัสดิ์
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางปรางทิพย์ ประทุมชาติ
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นางสาววัชราภรณ์ วงษ์อนุ
พนักงาน
Click ดูประวัติ
นาย มงคล เพ็ชรจินดา
ภารโรง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภาเทศบาล
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุข
8 : กองการประปา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
https://www.facebook.com/pokpaeklocal
8/5 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1800 โทรศัพท์ 036-391250
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5