ชื่อ - นามสกุล :หมดวาระอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :